Voor wie?

Voor wie scant Scripto?

Scripto scant voor iedereen: bedrijven, zelfstandigen, particulieren, overheidsdienten. Wij zijn ervan overtuigd dat we naar een digitale wereld evolueren waarin efficiëntie, veiligheid en privacy centraal staan. Digitalisering is daarom niet alleen een trend, maar ook een noodzaak. Iedereen streeft immers naar gebruiksgemak, tijdwinst en kostenbesparing. Contacteer ons en wij bekijken samen met u de mogelijkheden. We wegen investeringskosten en besparingen tegenover elkaar af en kiezen samen voor het digitaliseringsproces dat voor u de grootste meerwaarde oplevert.  

Wij digitaliseren voor .

digitaliseren van plannen ontwerpen en rooilijnplannen voor architecten, architectenbureaus, stedenbouw, bouwondernemingen, havenbedrijven
Plannen, ontwerpen, rooilijnplannen voor studiebureaus, architecten, bouwondernemingen, dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw, havenbedrijf …


Erfgoedstukken, oude boeken en prenten voor erfgoedcellen, archivarissen, stadarchieven …

inscannen van notulen en archieven van notarissen en advocaten
Patiëntendossiers voor dokters, groepspraktijken, kinesisten, tandartsen …

scannen van notulen, besluiten, dossiers voor notarissen en advocaten
Notulen, akten, besluiten … voor notarissen, advocaten en andere vrije beroepen.

digitalisatie van personeelsdossiers, akten van bevolking
Personeelsdossiers, burgerdossiers, akten … voor personeelsdiensten, dienst bevolking, burgerlijke stand, human resources …

scannen en digitaliseren van oude foto's, dia's, video, audio
Analoge video’s (VHS en Bètacam), foto’s, dia’s, audio, film … voor redacties, montagecellen, studio’s en mediabedrijven.