Wat is Scripto

Scripto is de nieuwe naam voor TWI digitalisering.

TWI is een maatwerkbedrijf (de nieuwe naam voor beschutte werkplaats) en ondersteunt, via diverse diensten, de productie en het vlotte functioneren van organisaties. Als sociale onderneming doet TWI daarvoor een beroep op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Hun talenten worden optimaal benut en ontplooid onder begeleiding van een professioneel en ervaren team van omkaderingsmedewerkers, en staat garant voor hun groei, zelfontplooiing en kwaliteitscontrole. Ook onze digitaliseringsafdeling Scripto is op eenzelfde manier gestructureerd en werkt aan archiverings- en digitaliseringsoplossingen die beantwoorden aan uw behoeften. Bij een intake gesprek luisteren we goed naar uw bekommernissen en vragen. De klantwens staat altijd voorop. Ook archiefopslag of scannen op locatie, bieden we als mogelijke oplossingen aan. Geen “standaard-oplossingen” dus, maar maatwerk door ons maatwerkbedrijf !

Voordelen van digitalisering

Maak uw organisatie klaar voor het nieuwe werken.

Overal bereikbaar en doorzoekbaar

U raadpleegt, deelt, werkt samen via uw bedrijfsnetwerk … snel en handig. U zoekt digitaal sneller dan in een archiefkast en via specifieke zoektermen die voor uw bedrijf van belang zijn. De kwaliteit van de digitale documenten blijft intact, hoe vaak u ze ook nodig heeft.

Gestructureerd en beveiligd

U kiest wie welke documenten kan raadplegen. Zo beschermt u gevoelige informatie volgens uw bedrijfspolicy. Informatie en persoonsgegevens worden beveiligd conform de GDPR wetgeving. Kennis blijft bewaard en toegankelijk.

Archivering op lange termijn

Uw digitale archief is niet vatbaar voor brand- en waterschade. Door de opslag in pdf/A formaat blijft de toegankelijkheid van uw digitale data gegarandeerd. Fragiele documenten worden digitaal aangeboden. Het origineel blijft beschermd.

Efficiëntie, ruimtebesparing en tijdswinst

Uw digitale archief heeft een duidelijke structuur. Zoeken wordt heel makkelijk. Dubbels en oude versies worden uit het originele archief verwijderd. Zo bespaart u opslagruimte, zelfs als u niet kiest voor volledige substitutie door een digitaal archief.

Uw archief digitaliseren?

Scripto heeft de juiste expertise in huis om u te begeleiden bij het digitaliseren van uw archief. Wij werken voor:

  • Informatiebeheerders
  • Beheerders van familiale archieven en erfgoedcellen
  • Archivarissen
  • Lokale besturen
  • Medische groepspraktijken
  • Notarissen
  • Bouwbedrijven
  • Architectenbureaus
  • Advocatenkantoren
  • Havenbedrijven

Verken de mogelijkheden van Scripto

Documenten

Verslagen, dossiers, plannen, nota’s … we digitaliseren alle formaten die u zich bij een klassiek archief voorstelt.

Het digitaliseren gebeurt bij ons of bij u ter plaatse.

Ook Scanning on Demand is mogelijk.

Plannen

Architecten, bouwfirma’s en overheden hebben archieven vol met plannen.  De oude blauwdrukken of fragiele calques kunnen zonder problemen op onze A0 scanners (al dan niet met stitching van de beelden nadien).

Onze 48” doorvoerscanners  kunnen plannen van quasi onbeperkte lengte aan.

Boeken

Boeken worden ingescand met een boekscanner waarbij het open boek met sensoren tegen een glasplaat bedrukt wordt, zodat elke pagina perfect leesbaar is. U krijgt een ‘platte’ weergave van elke bladzijde, zonder tekstdelen die verdwijnen in de rug.

digitalisering van microfiches, video, dia's en film

Microfilm, dia’s, video, audio

Microfilm, microfiches, dia’s, floppy disks, diskettes, audio en video … we digitaliseren het zelf of brengen u in contact met onze gespecialiseerde partners om uw informatie digitaal te ontsluiten.

Waarom digitaliseren met Scripto?

We bekijken samen de noden en mogelijkheden, onze archief consultants geven advies op maat.

We bieden ook scanning op locatie en
Scanning on Demand aan.

Wij klaren de klus voor u:
organiseren, inventariseren, opschonen, scannen, metadateren, ontsluiten, Of eventueel vernietigen van uw archief.

We beschikken over state-of-the-art scanners en high end scanning software om diverse dragers optimaal te digitaliseren.

We zijn een maatwerkbedrijf gespecialiseerd in digitalisering. We staan daarmee garant voor een sociale en ethische tewerkstelling.